ตามติดกิจกรรม

อบรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน

ผู้เข้าชม : 111 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 01/06/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 02/06/2562
สถานที่ : ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

เชิญชวนประชาชนทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพ ชื่นชอบการถ่ายภาพและอยากใช้เวลาว่างกับกิจกรรถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน มาเรียนรู้หลักการและองค์ประกอบต่างๆ เบื้องต้น ให้สามารถถ่ายภาพให้สวยงามได้ในรูปแบบที่เราต้องการ พร้อมกับกิจกรรม Workshop ลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนจริงกับช่างภาพมืออาชีพ

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ : อบรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง ala campagne"

-รับสมัครผู้สนใจทั่วไป

-รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

-อบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1-2 เดือนมิถุนายน 2562 เวลา 09.30-15.30 น.

-ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

- วิทยากร คุณชัยยันณ์ ดำแก้ว

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979 หรือที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 073-223622, 081-7388593 E-mail: tkparkyala.t4@gmail.com http://www.tkparkyala.comComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved