ตามติดกิจกรรม

ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง ala campagne"

ผู้เข้าชม : 70 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 19/05/2562
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 30/06/2562
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ยะลา โรงเรียนเทศบาล๔ (ธนวิถี)

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) ขอเชิญชวนทุกคนส่งผลงาน ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน  "เสน่ห์กัมปง ala campagne" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้ทุกคนได้เห็นและอยากไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม : ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน "เสน่ห์กัมปง ala campagne"

- ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

- ระบุชื่อภาพ และสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมแคปชั่น เชิญชวนมาท่องเที่ยว

- ส่งผลงานโดย โพสต์ บน facebook ส่วนตัว #ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน #เสน่ห์กัมปงบ้านฉัน #TKpark_T4

-ส่งผลงานการประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

-ตัดสินผลงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

-หลักเกณฑ์การตัดสิน

1.พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ “เสน่ห์กัมปง ala campagne”

2.องค์ประกอบของภาพ , ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

3.ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ในการถ่ายภาพ

4.แนวคิดและคำที่ใช้เชิญชวนมาท่องเที่ยว (Caption)

5.จำนวนยอดกด Like จาก Facebook

 

รางวัลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

 

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) โทรศัพท์ 093-6827979 หรือที่อุทยานการเรียนรู้ยะลา โทรศัพท์ 073-223622, 081-7388593 E-mail: tkparkyala.t4@gmail.com http://www.tkparkyala.comComment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved