ตามติดกิจกรรม

TK T.4 Workshop

ผู้เข้าชม : 549 ครั้ง


วันที่ทำกิจกรรม : 11/03/2560
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม : 25/03/2560
สถานที่ : อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)


Comment Facebook

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved