ติดต่อเรา
ผู้เข้าชม : 1947

TK park: หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ.
แผนที่ TK park

อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)

โทรศัพท์ 093-6827979 E-mail : tkparkyala.t4@gmail.com
Facebook : TKpark Yala - T.4
อุทยานการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved