สมาชิก
ผู้เข้าชม : 1777

 Become a Member 
 
TK park : หนังสือ + ดนตรี + กิจกรรม + มัลติมีเดีย = จินตนาการไม่รู้จบ.
เปิดประตูสู่ห้องสมุดมีชีวิตจังหวัดยะลา
ยินดีต้อนรับสู่อุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park Yala @T.4/TK park Yala @T.4) พื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการอ่าน และการเรียนรู้
 การสมัครสมาชิก และต่ออายุสมาชิก
 • ลงทะเบียน และถ่ายรูป ณ จุดลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก
 • ชำระค่าธรรมเนียม และรับบัตรสมาชิก
 • การสมัครสมาชิก ต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
 อัตราค่าธรรมเนียม
สมัครสมาชิกใหม่
 • เยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท / ปี
 • ผู้ใหญ่ อายุ 25 – 59 ปี 100 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ (หลักฐานในการสมัครใช้หนังสือเดินทาง) 200 บาท / ปี
 • ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) พระภิกษุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ต่ออายุสมาชิก
 • เยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท / ปี
 • ผู้ใหญ่ อายุ 25 – 59 ปี 100 บาท / ปี
 • ชาวต่างชาติ 200 บาท / ปี
 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก
 • ต่ออายุโดยใช้บัตรเดิมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
 • ต่ออายุบัตรสมาชิกก่อน หรือหลังบัตรหมดอายุได้ไม่เกิน 180 วัน
 • กรณีลืมบัตรสมาชิก สามารถใช้บัตรสำคัญทางราชการแลกบัตร Visitor Pass ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี (บัตร Visitor Pass ไม่สามารถยืมหนังสือ และใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้)
 • กรณีบัตรหาย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออายัดบัตร และออกบัตรสมาชิกใหม่
 • ในอัตราค่าต่ออายุสมาชิก
 • ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ
 • รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจากร้านค้าและองค์กรพันธมิตรอุทยานการเรียนรู้

 

อุทยานการเรียนรู้ ยะลา โทรศัพท์ 073-223622-3 มือถือ 081-7388593 โทรสาร 073-2236224
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

Copyright © 2016 - All Rights Reserved